Kąpiel czterokomorowa

Czas trwania zabiegu: 12 minut
Wskazania:

  • terapia neuralgii, polineuropatii (np. cukrzycowej)
  • niedowłady kończyn
  • zaburzenia krążenia obwodowego i układu wegetatywnego
  • naczyniowe zawroty głowy


Działanie na układ nerwowy (pobudzające lub tonizujące) jest modyfikowane ułożeniem elektrod w komorach (prąd wstępujący lub zstępujący). Efekt leczniczy kąpieli czterokomorowych zależny jest od kierunku przepływu prądu galwanicznego:

Przepływ prądu zstępujący /++/, elektrody w wanienkach dla kończyn górnych połączone są z biegunem dodatnim /+/, a dla kończyn dolnych z biegunem /-/.
-    Efekt leczniczy: obniżenie pobudliwości ośrodkowego układu nerwowego, zwiększenie dopływu krwi z krążenia małego do serca, zwiększenie odpływu krwi żylnej z płuc i kończyn górnych oraz zwiększenie dopływu krwi tętniczej do narządów objętych "dorzeczem" żyły wrotnej oraz do kończyn dolnych.

Przepływ prądu wstępujący / ++/, elektrody w wanienkach dla kończyn górnych połączone są z ujemnym /-/ biegunem źródła prądu, a dla kończyn dolnych z dodatnim /+/.
-    Efekt leczniczy: zwiększenie pobudliwości ośrodkowego układu nerwowego, zwiększenie odpływu krwi żylnej z kończyn dolnych i narządów wewnętrznych objętych "dorzeczem" żyły wrotnej, zwiększenie dopływu krwi tętniczej do płuc i kończyn górnych oraz zwiększenie odpływu krwi żylnej z serca do płuc.

 

 

Kąpiel czterokomorowa